2007-10-23

Staĝo de Esperanto

Dum la 62-a regiona staĝo de Esperanto en Saâles, kelkaj partoprenantoj vizitis la pedagogian fruktĝardenon de la urbo.
Lastajn jarojn, la komunumo proponis al la gelernantoj planti multe da pomarboj.
La gvidanto bone klarigis al la vizitantoj la gravecon de la insektoj por fekundigi la fruktarbojn.
Ili mem faris specialajn insektujojn por allogi sovaĝajn abelojn en la fruktarbejo.

Estas facile konstrui tiun sovaĝabelujon:

No comments: