2007-10-23

Staĝo de Esperanto

Dum la 62-a regiona staĝo de Esperanto en Saâles, kelkaj partoprenantoj vizitis la pedagogian fruktĝardenon de la urbo.
Lastajn jarojn, la komunumo proponis al la gelernantoj planti multe da pomarboj.
La gvidanto bone klarigis al la vizitantoj la gravecon de la insektoj por fekundigi la fruktarbojn.
Ili mem faris specialajn insektujojn por allogi sovaĝajn abelojn en la fruktarbejo.

Estas facile konstrui tiun sovaĝabelujon:

2007-10-15

2007-10-03

Metala delikataĵo

Observante tiun voreman arbon, mi neniam komprenis kial li manĝas metalon...

2007-10-02

Meditado

Ĉi-matene, mi atente relegis la poemon "Unue ili la judojn venigis". La pastoro, Martin Niemöller, verkis ĝin en germana lingvo, dum la holokaŭsto.


Kiam la nazioj forkondukis la komunistojn,
Silentis mi,
Mi estis ja ne komunisto.

Kiam ili malliberigis la socialdemokratojn,
Silentis mi,
Mi estis ja ne socialdemokrato.

Kiam ili forkondukis la sindikatanojn,
Mi ne protestis,
Mi estis ja ne sindikatano.

Kiam ili la judojn venigis
Silentis mi,
Mi estis ja ne judo.

Kiam ili min venigis,
Estis jam neniu,
Kiu povis protesti.